VẬT LIỆU XÂY DỰNG NHANH

Tấm bkt
Keo trám mối nối
smili lót sàn
Cemboard
Tấm greenboard
Tấm bê tông nhẹ
Tấm lót sàn 3d
Tấm lót sàn xi măng
Ống nhựa gân xoắn
Vít tự khoan
Tấm Cemboard Thái Lan
Tấm xi măng dăm gỗ Smileboard
Ống nhựa gân 2 lớp HDPE

Slide

 Cemboard
Giá : 0 VND
Vít tự khoan
Giá : 0 VND
Ống nhựa gân xoắn
Giá : 118,000 VND
Tấm lót sàn 3d
Giá : 270,000 VND
Tấm greenboard
Giá : 0 VND
smili lót sàn
Giá : 0 VND
Keo trám mối nối
Giá : 90,000 VND
Tấm bkt
Giá : 0 VND